ITHA - Dutch Language Institute Rotterdam

ITHA

Extra beginners cursus avond: 8 keer in 6 weken.Start 5 april . Intensieve training 12 dagen start 3 april en 29 april.

Nederlands leren in een hoog tempo, intensief en met veel persoonlijke aandacht ....... vanzelfsprekend bij ITHA ! 28 Jaar ervaring. Gecertificeerd door NRTO:Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

ITHA voorwaarden

ITHA Dutch Language Institute is lid van het NRTO ( www.nrto.nl) en ITHA voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk.
NRTO leden staan voor kwaliteit. De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt de kwaliteit en controleert of nieuwe leden aan de NRTO voorwaarden voldoen.

1nrto-logo-150x45

Deze voorwaarden zijn als volgt:
Alle leden hebben de NRTO gedragscode en algemene voorwaarden ondertekend en zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten.

NRTO Terms and conditions consumers
NRTO Code of conduct consumer
NRTO Terms and conditions companies
NRTO Code of conduct companies

Aanvullende voorwaarden ITHA

top