Inschrijven voor 22 mei: Beginners avond 3 juli ; Beginners deel 2: 6 juli. Hoog niveau individuele trainingen op maat, ons specialisme!

ITHA voorwaarden

ITHA Dutch Language Institute is lid van het NRTO ( www.nrto.nl) en ITHA voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk.
NRTO leden staan voor kwaliteit. De commissie van Kwaliteitshandhaving bewaakt de kwaliteit en controleert of nieuwe leden aan de NRTO voorwaarden voldoen.

1nrto-logo-150x45

Deze voorwaarden zijn als volgt:
Alle leden hebben de NRTO gedragscode en algemene voorwaarden ondertekend en zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten.

NRTO algemene Voorwaarden
NRTO gedragscode

Aanvullende voorwaarden ITHA